Solpanel med högre effekt ger världsrekord

Något som är synnerligen intressant är att få upp effekten i de fabrikat av solpanel som tillverkas kommersiellt. Först när effekten i solpanelen blir högre samtidigt som elpriset skjuter i höjden kommer det att bli riktigt lönt att investera i solsystem för el. Det finns även fler aspekter att väga in i resonemanget gällande lönsamhet och s.k. "pay off tid" (hur lång tid det tar innan själva investeringen lönar sig). En av de bitar vi tycker staten skulle titta allt närmare på och framförallt beakta är att användning av solenergi är en förnyelsebar energi och skonar miljön. Detta är i en förlängning ett arv som kommande generationer måste få med sig. Samtidigt skulle subventionerade solpaneler innebära att ett stort antal arbetslösa kunde sysselsättas. Ytterligare lönsamhet kan man finna i att installera "on eller off grid" solsystem där det är för dyrt eller omöjligt att dra fram konventionell el.

Vi ämnar via denna sidan hålla koll på vad som händer på marknaden i form av allt mer effektiva solceller som sedan monteras samman i solpanel.

Solpanel av tunnfilm, 2010-06-11

Solpanel med nytt världsrekord, 2010-02-01.

Det sker på olika ställen i världen intensiv forskning och kapplöpning om vem som ska bli först med riktigt revolutionerande solpaneler sett till utlevererade effekter. Läs mer om de olika typerna av solpanel som det forskas kring.

Till skillnad från solfångare så är vi övertygade om att det finns väsentligen större effekter att hämta från solpaneler för el. Det som i framtiden kommer att bli intressant är solfångare för vatten med integrerade solpaneler, i form av hybrider - hybridsystem.

Som det är idag ligger PVE solpanel mycket bra till totalekonomiskt sett.