Olika typer av solcell solpanel solcellspanel

Här följer en sammanfattande beskrivning om de vanligaste typerna av solceller, solpaneler eller även kallat solcellspaneler.

Polykristallin
Detta är den vanligaste och än så länge billigaste typen av kommersiell godtagbart fungerande solcell som sätts samman i varierande storlekar av solpaneler. Färgen är vanligen mörkt blåspräcklig och själva solcellen kommer från en ej gedigen kristall utan består av flera kristaller. Utvinningsgraden av från solenergi konverterad el ligger normalt på mellan 12 till 14% för de äldre modellerna. Ny teknik har dock genom vissa fabrikat visat något högre genomgående utvinning. PVE solcellspaneler av polykristallina solceller har ett speciellt glas som höjer utvinningsgraden vid mer besvärliga förhållanden där solinstrålningen inte är optimal. Kallas även multikristallina celler.

Monokristallin
Solceller av monokristallint material är tagna från en mer renodlad och homogen typ av kristall än polykristallina celler är. Solcellspaneler sammansatta av monokristallina solceller kan eftersom effekten normalt sett är högre göras något mindre till den totala ytan. Priset är något högre då kristallen kvalitetsmässigt är bättre och svårare att ta fram. Färgen är mörkare och mer homogen än föregående beskriven typ. Vid icke optimala ljusförhållanden är denna typen bättre. Verkningsgraden är normalt mellan 12-16%.

Amorf
Kallas även tunnfilmssolcell eller tunnfilmspanel. Här skär man inte ut tunna skivor av kiselmaterial utan behandlar istället ett bärande material via amorft kisel i gasform. Mängden kisel som går åt minskar men tyvärr gör effektiviteten (5-7%) det också. Positivt är att man kan framställa delvis flexibla solpaneler på detta sätt. Amorfa solpaneler tenderar att tappa i kapacitet tidigare än de ovanstående.

Grätzel
Är en typ av solcell som tillverkas med elektrokemi och kallas också nanokristallin. Enkelt beskrivet tillsätter man ett speciellt solenergi-absorberande ämne till tekniskt ren titandioxid. Därmed efterliknas den naturliga fotosyntesen. Uppfinnaren som typen är uppkallad efter lyckades bra till en början då effekten i försöksstadie var hela 10%. Man har ännu inte lyckats komma ikapp de andra typerna av celler i utvinning. Dock har Grätzelcellen en mycket stor potential att ta över stora delar av marknaden bara effektiviteten ökas samt långtidsstabiliteten kartläggs och bättras på.

Marknadsföring och specifikation av solpaneler
Ytan av en solpanel är inte av väsentlig vikt om man har utrymme tillräckligt för installationen. Tillverkaren beskriver genom specifikationen den maximala uteffekten som solpanelen ifråga utgör. Det som är intressant att titta på är priset på i uteffekt jämförbara solpaneler samt också garantierna i form av materialgaranti och effektgaranti.

Kontakta oss gärna om du har frågor i samband med val av solpanel etc.