Solpanel - Solcellspanel GPV

I Svenska Gällivare tillverkas dessa högkvalitativa solpaneler eller också kallade solcellspaneler. GPV är en förkortning av företagsnamnet Gällivare PhotoVoltaic.

GPV har satsat på kvalitet genomgående i sina solpanelerGPV byggs upp genom monokristallina solceller vilka sammankopplas till en solpanel som finns i fyra valbara effektlägen.

För att kunna utvinna högsta möjliga grad av solenergin används ett från föroren-
ingar som järn mycket rent glas.

Hela fem års garanti ges samt 25 år garanti på effekten. För att kunna ge så förmånliga garantier har man byggt solpanelen med största omsorg.


Vi levererar i dagsläget följande GPV paneler:
-  75w
-  85w
-  120w
-  170w

Dessa solcellspaneler passar mycket bra att sammankoppla i ett s.k. nätanslutet och direkt nätuppkopplat solsystem via Mastervolt Inverter, där solenergin levereras direkt in till ditt hushåll eller företag/industri, utan lagringsmedia som batterier etc..

Här ges specifikation gällande GPV solpaneler gpv75, gpv85, gpv120, gpv170

- Tillbehör såsom solcellskabel samt monteringssats

Kontakta oss för offert.

- Länk till tillverkaren: GPV