Krypgrund säkras med solenergi

För att göra en krypgrund mindre fuktig kan solenergi med fördel användas. Det finns dock vissa fallgropar som är viktiga att tänka på innan man tillför värme till krypgrunder då värmeenergin i samband med fukt kan utlösa mikrobiella angrepp som mögel och i allra värsta fall röta t.ex. hussvamp. Här behandlas de viktigaste aspekterna kring olika system samt dellösningar.

Krypgrund och luftsolfångare

Krypgrund med solfångare för uppvärmning av vätska

Krypgrund med eluttag från solpanel ell. solcellspanel