Solcell & Solpanel - Så fungerar det

En solcell konverterar solenergi till elektricitet. Engelskans benämning är photovoltaic cell som är ett sammansatt namn av orden "photo - ljus" och "voltaic - elektricitet".
Denna bild föreställer en solcell vilken omvandlar solenergi till elektricitet
Du har säkert lagt märke till solceller i klockor, miniräknare samt andra mindre elektriska applikationer där man förenklat kan säga att det stora användningsområdet startade. Så länge man har tillgång till klart ljus antingen från lampor eller solen alstras elektricitet, vid skugga fungerar det oftast mindre bra och vid mörker inte alls.

Solcellen är uppbyggd av ett halvledarmaterial t.ex. kisel som först renas för att få så hög verkningsgrad så möjligt. Sedan sågas kiselstycket i mycket tunna skivor som vardera utgör själva cellen. När ljuset träffar ovansidan frigörs positiva och negativa elektroner som dras till varsin sida (bak- och framsida) av solcellen, vilket kan liknas vid ett batteri med en pluspol och en minuspol. Flödet av elektroner utnyttjas genom att kontakter kopplas till varsin sida av cellen. Vid solinstrålning eller ljus från lampa fungerar då solcellen som ett litet elbatteri med den skillnaden att cellen inte kan lagra ström utan hela tiden är beroende av ljus för att spänningen ska frigöras och kunna nyttjas.

Solcellens kapacitet är begränsad till en utvinning av den totala instrålade solenergin med mellan ca. 6-25% sett till den bestrålade ytan. Detta medger inte ett högre effektuttag utan att flera solceller kopplas samman. Ett sådant sammankopplande kallas för solcellsmodul eller mer populärt solpanel samt solcellspanel. Rent allmänt går en sådan panel också under benämning solfångare vilket är lite missvisande då solfångare kan ge värmeenergi genom att solen värmer upp media såsom vatten eller luft (luftsolfångare).

En solpanel består av flera sammankopplade solceller, för att alstra tillräckligt med energi.Här ses en större modell av solpanel med 72 samman-
kopplade mindre moduler. En idag vanlig grad av energi-
utvinning från en sådan solpanel ligger någonstans mellan 150 till 200W. Det beror på vilken kvalitet dels materialet håller samt på tillverkningsprocessen ifråga.

Solpanelens celler är känsliga för yttre påverkan som fukt, värme, väder och vind. Därför byggs solpanelen upp av en värmeavledande bakre platta, aluminiumram (vanligast) samt ett härdat glas som till stor del är rent från järn etc. vilket annars genom återspegling skulle hindra en del av solenergin att omvandlas till el. Hela konstruktionen måste vara hermetiskt tät.

Vid köp ska man förvissa sig om att tillverkaren eller importören ger bra garanti. Denna ska normalt minst ligga på 2 års materialgaranti, 10 år med 90% av bibehållen verkningsgrad samt 25 år med 80% effektivitet kvar. Solpanelen måste vara godkänd vilket innebär att försäljaren ska kunna uppvisa CE samt ROHS certifikat.- Olika typer av solcell solpanel solcellspanel
- Hög effekt från Solpanel ger världsrekord