Mastervolt inverter Nätuppkoppling av solpanel solenergi

Med inverter Sunmaster från Mastervolt kopplas solpaneler att ge solenergi till husets eget elsystem, s.k. direkt nätuppkoppling. Därmed slipper man lagringsmedia som batterier etc.

Inverter från Mastervolt i serien Sunmaster, för nätuppkoppling av solpaneler.
Tekniken där solenergin via en inverter konverteras till husets eget elsystem har blivit mycket populär och tar över allt större marknadsandelar.

Med Mastervolts högkvalitativa system finns möjlighet att bli i stort sett själv-
försörjande gällande el.

Effektutvinningen i Sunmaster är hög och tillförlitlig.

Genom inverterns funktion i kombination med solpaneler blir systemet till en mindre kraftstation vilken levererar el inte bara till huset utan också ut på elnätet då all producerad el inte används. Därför kan man genom sin elleverantör beställa installation av en s.k. nettomätare vilken mäter husets faktiska energiuttag. En tumregel är att solsystemet inte ska leverera mer el än vad husets årliga uttag är. Överskrids detta måste man betala en viss leverantörsavgift. Det lönar sig då inte utan att man har en större anläggning.

Invertern har en diplay som visar den aktuella utvinningen av solenergin.
LCD-displayen visar i realtid eller lagrade värden hur mycket solenergi systemet presterar. Enheten lagrar värdena under 30 dagar. Överföring kan direkt eller med jämna mellanrum hämtas
till dator via QS PC-Link och mjukvara tillhandahållen av Mastervolt.

Inkopplingen är genom snabbkontakter enkelt utförd. Nätuppkopplade invertrar får inte levereras med stickkontakt.
Genom utformningen av Sunmaster ges IP klass 44. Invertern kan därför installeras såväl inomhus som utomhus väl skyddad från regn. Inkopplingen är genom snabbkontakter enkel att utföra. Då EU direktiven inte medger att nätuppkopplade invertrar levereras med stickkontakt måste elektriker göra fast uppkoppling.

Produkten har utgått ur vårt sortiment.

Mastervolt´s hemsida.