Om Ultra Energi

Ultra Energi ägs av företaget Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB.

OBS! Vi uppdaterar för närvarande inte sidan Ultraenergi. Solfångare hålls inte på lager och saluförs därmed ej innan annat meddelas.
I takt med att företagets ursprungliga huvudsida på Internet informationsmässigt växt till en av Sveriges ledande sidor inom ämnesområdet avfuktning, fukt, lukt och mögel etc. inkom allt fler förfrågningar gällande energibesparande helhetslösningar till hus och bostäder, i form av ventilationsaggregat, avfuktare och även solenergi m.m.. Denna typen av produkter och information visade sig kräva en helt egen plats på Internet för att till fullo komma till sin rätt när vi samtidigt vill lyfta fram en relaterad vinst gällande miljö, plånbok och hälsa. Därför startade vi denna sida som eventuellt kommer att vidareutvecklas.

Vid frågor kontakta oss via telefon eller E-mail.

Vi innehar F-skattebevis och levererar såväl till privatperson som företag.

Finns önskemål om en viss produkt eller information därom som passar in i Ultra Energi´s tema är du välkommen att inkomma med tips.

Vi välkomnar även tips och råd om energibesparing etc. som vid inlämnande till oss presenteras på denna hemsidan.