Billigare solpaneler gör solenergi populärare

I dags dato (2009-09) har vi sett till ett par år tillbaka i tiden rejält närmat oss den punkt där solenergi kostnadsmässigt kan mäta sig med konventionellt levererad el. Anledningen är att solceller och solpaneler rejält sjunkit i pris samtidigt som elpriserna globalt ökat.

Tillverkarna av solpaneler har tidigare varit för optimistiska sett till de tidsrelaterade kvantitativa försäljningsmöjligheterna. Man har rustat ikapp med konkurrenterna i form av allt större och fler fabriker strategiskt placerade. Denna överkapacitet i samband med fallande priser på i solpanelerna ingående silicon utgör en del av prisraset. Andra faktorer är exempelvis att Spanien som varit en av världens största konsumenter av produkter för solenergi har slopat eller starkt reducerat det bidrag som tidigare delats ut till de som investerat i solsystem. Därmed har efterfrågan skarpt svängt nedåt.  Sammanlagt ligger tillverkningskapaciteten idag upp till 4 gånger över efterfrågan.

Tillverkarna av solceller och solpaneler har nu insett att ökad tillverkningskapacitet och priskrig inte kan differentiera dem så att avgörande marknadsandelar tas. De är tvungna att på andra sätt utmärka sig. Att sänka priset på solpaneler utan att själv kunna sänka framtagnings-
kostnader skulle i en förlängning bli en slags "Eberöds bank". Därför arbetas det nu på sina håll idogt med laborationer kring hur egenkostnaderna kan skäras ned samtidigt som effektiviteten i solpanelerna bibehålls eller mer önskvärt i differetieringssyfte höjs.

För somliga företag i branschen kan dessa nu tuffa tider innebära slutet. Som vi ser det ligger företagen som både framställer ingående solceller och den färdiga solpanelen samt har hög överkapacitet i riskzon. De mer oberoende mindre fabrikerna av slutprodukt såsom solpanel också kallad solcellspanel står säkrare. De är i vissa fall där kontrakt ej skrivits med leverantör av solceller fria att byta till billigare och/eller effektivare sådana när nya innovationer presenteras på återförsäljarmarknaden. Här har det svenska företaget PVE Solcellspaneler. som vi samarbetar med ett potentiellt försprång.

Vi på Ultra Energi är förvissade om att inom en överskådlig framtid få se solpaneler på "var mans tak". Förutom miljöbesparing vinner man energibesparing och det blir kortare återbetalningstid för investeringen då solpanelpriserna undan för undan pressas nedåt.