Ventilationsaggregat och Värmeväxlare Acetec A100

Allt fler rön lyfter fram vikten av ett bra inomhusklimat för att förebygga allergi och astma m.fl. sjukdomar. Samtidigt kan fuktrelaterade skador uppkomma då man på olika sätt tillför inomhusluften fukt utan att ventilera ut denna. I många hus är ventilationen bristfällig och installation av ventilationsaggregat är därför nödvändigt.

Ventilationsaggregatet A100 från Acetec ger hög effekt som värmeväxlare
Acetec A100 är genom modern teknologi ett vinnande val gällande ventilationsaggregat med integrerad värmeväxlare.

Värmeväxlarens utvinningsgrad når upp till 89% vilket ger en avsevärd energibesparing jämfört med andra typer av ventilation där inomhusluften passerar rakt ut utan värmeväxling.

De två integrerade fläktarna är av typen EC och drar 40-50% mindre el än äldre typer av fläktar vilka fortfarande integreras i andra fabrikat.

Ventilationsaggregatets konstruktion ger många fördelar
Vid framtagandet av ventilationsaggregatet har man isolerat höljet för att installation ska kunna ske även i kalla utrymmen som garage, förråd, källare, krypgrund eller vind etc.

ventilationsaggregatet har 30mm isolerade väggar
Höljet är tillverkat av miljöklassad M3 aluzinkbehandlad plåt och motstår därför effektivt korrosion. Stabiliteten är konstruktionsmässigt mycket hög.

Aggregatet är vändbart i vänster- eller högerutförande utan att man behöver göra elektrisk omkoppling.Fläkt samt s.k. eftervärmebatteri till inkommande ventilationsluftHär ses en av de energisnåla fläktarna samt värmebatteriet som vid mycket kall inkommande luft kan justeras att värma upp luften. PTC-element är själv-justerande utefter temperatur samt inställbart aktuellt luftflöde. PTC-elementets självjusterande verkan är bra då man ej riskerar överhettning. Fläktarna sitter monterade i en kassett som är enkel att dra upp.Filtret i ventilationsaggregat A100 är lätt utbytbart.
Under sommaren finns det generellt sett mer föroreningar i luften än vad som finns under vintern.
Det är därför viktigt med ett väl fungerande filter som är
enkelt att ersätta med ett nytt vid behov. I A100 används
kompaktfilter klass F7 då detta förutom att hålla hög
reningseffekt ej orsakar ett onödigt högt luftmotstånd
(tryckfall). Energiåtgången minskas med detta filter.


Värmeväxlaren i ventilationsaggregatet är av hög verkningsgrad.
Värmeväxlaren är av typ roterande och överför effektivt
den utgående luftens värme till den ingående luften.
Hela 89% värmeutvinning är möjlig samtidigt som
konstruktionen i sig utesluter behovet av kondens-
avlopp och avfrostning. Genom att värmeväxlaren är
lätt att komma åt kan man enkelt själv utföra kontroll
av drivremmen och lufttätningar.


Manöverpanel till Acetec A100 ventilationsaggregat.
Manöverpanelen kan genom att den förbinds till ventilationsaggregatet genom en 20m lång kabel
placeras på lämpligt ställe i bostaden. För läge Min
och Max finns förinställda värden gällande fläkt-kapaciteten för från- och tilluft. Vid läge Norm kan
de två fläktarnas kapacitet förinställas manuellt för
maximal komfort och husets välmående.


Innovationshöjden medger förutom Gör Det Själv-installation också att man själv kan kontrollera samt serva aggregatet och därmed säkerställa ett mer stabilt hälsosamt inomhusklimat utan kostnader som kontroller utförda av ventilationsfirma medför.

Pris inkl moms och frakt
Ta kontakt med oss för offert
Betalning sker via faktura 15dgr. netto alt. förskottsinbetalning.
Leverans sker via speditör som telefonaviserar.
2 års garanti ges enligt konsumentköplagen från tillverkaren Acetec.