Olika Solfångare - Vad begreppet innebär

Vi skiljer på uttryck som solfångare, solpanel och solcell. När det gäller att tillvarata solenergi och omvandla till värmeenergi i media som luft eller vatten är ordet solfångare passande.

Flat, även kallad platt solfångare

Reflekterande solfångare - Blenda

Solfångare med vaccumrör även kallat thermosrör

Luftsolfångare