Solenergi - Energi från solen

Människan har länge använt olika energikällor som kol och olja, vilka en gång har kommit till genom solenergi. Nu står vi på tröskeln att mer direkt kunna dra nytta av solinstrålning för storskalig energiutvinning.

Solen strålar ut enorma mängder energi kallat solenergiAv solens totala utstrålade energi når upp till 1.000w/m2 jordens yta när det är moln- och disfritt. Solenergin lagras naturligt som värme i berg, mark och vatten.

Vi har blivit allt bättre på att direkt utvinna värmeenergin genom solfångare för vatten och genom bättre hus-
konstruktioner som förenar egenskapen att släppa in en viss mängd solenergi men inte i samma utsträckning återspegla denna. Ett exempel på detta är energieffektiva fönster med låga U-värden samt också placeringen av själva huset som bör vara så att man låter en större yta av huset ligga åt söder samtidigt som fler fönster eller inbyggd altan där är exponerad för solenergin.

Energi från solen konverteras genom global ingående forskning på allt effektivare sätt genom användning av solceller som kopplas samman i nätuppkopplade system, där den producerade elen direkt kan nyttjas i det lokala elnätet. Denna vägvinnande teknologi kommer att bli mycket vanlig om ingen vidare mer effektiv metod att utvinna solenergin ser dagens ljus.

Framtida utvinning av solenergi

Forskningen kring solenergi är viktig för att rädda naturen och vår hälsa

Mer kostnadseffektiva solpaneler ökar utvinningen av solenergi