Solfångare Blenda - med reflekterande solupptagning

Blenda är en svensktillverkad och patenterad solfångare som arbetar enligt principen med reflektion av solenergi. Istället för att använda heltäckande absorbatorkollektorer utnyttjas en i reflektivt avseende väl avvägd välvd högreflektiv plåt, som ser till att den värmande koncentrerade solenergin träffar kollektorns undersida. Se bilden här:
Solfångare Blenda ses i genomskärning
Genom tekniken med reflektion i solfångaren exponeras både under- och översida av absorbatorn och snabb uppvärmning av den genomströmmande låga mängden vatten nås på så sätt. I motsvarande typer av platta solfångare läggs isolering på absorbatorplattornas undersidan för att undvika värmeförlust. Därmed utnyttjas inte full kapacitet och konkurrerande fabrikat blir i regel dyrare och mer tungdrivna sett till flera aspekter.

Blenda passar för installation på tak eller vägg

Reflektion ger bättre säsongsanpassning för solfångaren

Innovationshöjd