Solfångare Blenda - med reflekterande solupptagning

OBS! Denna solfångare finns ej längre på lager hos oss. Vi behåller tillfällig informationen som referens. Blenda var en svensktillverkad och patenterad solfångare som arbetar enligt principen med reflektion av solenergi. Istället för att använda heltäckande absorbatorkollektorer utnyttjas en i reflektivt avseende väl avvägd välvd högreflektiv plåt, som ser till att den värmande koncentrerade solenergin träffar kollektorns undersida. Se bilden här:
Solfångare Blenda ses i genomskärning
Genom tekniken med reflektion i solfångaren exponeras både under- och översida av absorbatorn och snabb uppvärmning av den genomströmmande låga mängden vatten nås på så sätt. I motsvarande typer av platta solfångare läggs isolering på absorbatorplattornas undersidan för att undvika värmeförlust. Därmed utnyttjas inte full kapacitet och konkurrerande fabrikat blir i regel dyrare och mer tungdrivna sett till flera aspekter.

Blenda passar för installation på tak eller vägg

Reflektion ger bättre säsongsanpassning för solfångaren

Innovationshöjd