Tillbehör till solpanel solcellspanel GPV

Vid installation av solpanel eller flera solpaneler kan solenergin utnyttjas 20% effektivare om man väljer rätt lutning på panelen.

Förlängingskabel eller även kallad anslutningskabel med MC-kontakter avsedd för GPV solcellspanel
Fast monterad på varje solpanel finns 95cm kabel med s.k. MC-kontakt för snabb och säker anslutning till denna förlängningskabel eller även kallad anslutningskabel.

Förlängningskabeln finns i längder om:
* 5 meter  * 10 meter  * 15 meter