Nätuppkoppling av solpanel och inverter - växelriktare

Genom möjligheten att via inverter eller också kallat växelriktare måste man inte längre koppla sina solpaneler att ladda batterier. Istället görs en s.k. nätuppkoppling där solenergin omvandlas via solpanelen och invertern från likström till växelström.

Principskiss för nätuppkoppling av solpaneler i ett solsystem med inverterSolpanelerna på taket består av ett större antal samman-
kopplade solceller, vilka vid solinstrålning levererar likström till invertern. Vidare skickas sedan växel-
strömmen via invertern direkt in på husets elsystem, varav benämningen direkt nätuppkoppling.

Den el kommande från solsystemet som inte förbrukas skickas ut på elnätet (se de gröna pilarna).

De röda pilarna symboliserar den el som tas från elnätet för att kompensera ett större elbehov då solpanelerna inte levererar, t.ex. under nattetid eller när det är mulet så att ingen eller mycket lite solinstråning når fram.

Under sommaren när solinstrålningen är som störst kan en stor del av solenergin gå förlorad ut på nätet om man inte låter koppla in en nettomätare, vilken mäter nettot mellan uttag (röda pilar) och leverans (gröna pilar).

Nätuppkoppling är i alla lägen inte tillåten. Därför är det viktigt att redan vid planeringsstadiet förhöra sig med sin leverantör av el.

Vi tror starkt på nätuppkopplade system för solenergi. Det är ett stort steg mot miljöbesparing genom att behovet av "smutsig" el kommande av olja och kol minskar. En stor förhoppning riktar vi nu åt regeringshåll då det krävs stadigvarande bidrag för att gemene man ska kunna satsa på solenergi i form av dessa solsystem.