Solfångare för vatten princip och funktion

Vatten har sedan urminnes tider varit känt för sin värmelagrande och värmeledande förmåga. Idag utnyttjas detta med framgång i solfångare av olika typer.

Solfångare på taket ger värme till en lagringstank
Här ses solfångarna monterade mot husets tak. I ett slutet system cirkuleras via en pump värmemedia bestående av blandning mellan vatten och propylenglykol för att vattnet inte ska frysa när det är kallt ute och då genom sprängande verkan förstöra solfångaren.

Värmemediet cirkulerar genom en kopparslinga i en för ändamålet avsedd varmvattenberedare eller ackumulatortank. Värmen förs där över till det i tanken inkommande kallare vattnet genom kopparslingans värmeledande egenskaper samt värmens strävan efter att fördela sig till kallare områden eller media.


Då värmen från solfångarna stiger i lagringstanken ligger solslingan lågt i denna. Från tankens topp leds sedan det varma vattnet ut till element, tappvarmvatten etc.

På senare tid har det blivit populärt att koppla solfångare till värmepump för bergvärme. När solen skiner minskar energibehovet samtidigt som man säger att själva borrhålet under sommaren återladdas med värme.

I förhållande med att koppla in solpaneler i ett nätuppkopplat system så krävs det mer jobb att installera solfångare, i synnerhet om man inte redan innan har en typ av varmvattenberedare förberedd för solvärme eller ett vattenburet värmesystem i huset.

Möjlighet finns även att koppla solvärmen till för ändamålet förberedd ventilation och ventilationsaggregat. Då behöver man inte installera vattenburna element i huset.