Så fungerar ventilationsaggregat VL 100 värmeväxlare

Mitsubishis patenterade lösning för värmeväxling innebär att ett papperskeram absorberar värmen från den utgående luften och tillför samma värme till den ingående ventilationsluften. En mycket hög värmeåtervinning ges om 70-77% beroende på vilken av de två ventilations-
hastigheterna man väljer.

Värmeväxlarens funktion i ventilationsaggregat Q VENT
Genom värmeväxlingen förebyggs effektivt det kallras som annars är vanligt vid självdrag eller öppna fönster etc.

Här ett exempel då utetemperaturen är 0 C. och innetemperaturen är 20 C. Frånluften kyls i värmeväxlaren ned till närmare 5 C. och därmed blir uppvärm-
ningen av tilluften hela 14,8 C.

Till skillnad från andra material av värmeväxlare är det här aktuella högabsorberande och motsvarar med andra ord högre effektivitet. Däri ligger en del av hemligheten bakom VL 100 ventilationsaggregat.